Jak wspominaliśmy w poprzednim poście w związku z zaplanowanymi na 13 czerwca 2021 r. wyborami uzupełniającymi na Wójta Gminy Wejherowo zwróciliśmy się do wszystkich czterech kandydatów z prośbą o udział w debacie ankietowej. O kwestie smogu i ochrony środowiska naturalnego pytaliśmy wnikliwie, chcąc zdobyć jak najszerszą informację na temat planów przyszłego wójta w tym zakresie. Poniżej prezentujemy oryginalne odpowiedzi przesłane do nas przez Przemysława Kiedrowskiego i Krzysztofa Seroczyńskiego. Od pozostałych dwóch kandydatów nie uzyskaliśmy zwrotnych informacji. 

Uogólniając można powiedzieć, że obaj kandydaci – i Przemysław Kiedrowski i Krzysztof Seroczyński – dostrzegają potrzebę wzmocnienia wysiłków Gminy Wejherowo na rzecz poprawy stanu powietrza.


Przemysław Kiedrowski

Jeśli mieszkańcy powierzą mi mandat wójta naszej gminy zamierzam przyśpieszyć i znacząco wzmocnić wysiłki na rzecz czystego powietrza. (…)
Na miarę moich dotychczasowych możliwości podjąłem już pewne działania. Radni z Klubu Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo, którego jestem przewodniczącym, złożyli 17 lutego br. wniosek do p.o. wójta w sprawie uruchomienia na Urzędzie Gminy punktu informacyjnego, który pomoże mieszkańcom pozyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców z programu „Czyste Powietrze”.

Całość udzielonej odpowiedzi

Krzysztof Seroczyński

W moim programie wyborczym przewiduję:
1) powołanie w ramach struktur Urzędu Gminy tzw. Referatu Ekologicznego, którego jednym z zadań będzie pomoc mieszkańcom
w uzyskiwaniu dofinansowań do wymiany pieców na ekologiczne. Działanie to będzie związane między innymi z pomocą w uzyskiwaniu dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w ramach programu „Czyste Powietrze”
2) wprowadzenie dopłat do przyłączy gazowych na zasadach analogicznych jak w przypadku podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

Dodatkowo, Urząd Gminy będzie poszukiwał możliwości wspierania finansowego mieszkańców przez realizację projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Całość udzielonej odpowiedzi 

Zachęcamy do udziału w wyborach 13 czerwca 2021 r.