Wywiad z Arturem Cierzniewskim (członkiem Wejherowskiego Alarmu Smogowego) nt. poziomów zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie, kosztach mierników jakości powietrza, konsekwencjach zdrowotnych związanych ze smogiem.

https://nordafm.pl/wiadomosci/2497-gosc-dnia-artur-cierzniewski.html