Zanieczyszczenia powietrza groźne już w okresie prenetalnym

Zanieczyszczenia powietrza mają destrukcyjny wpływ na nasz organizm już w okresie prenatalnym. Przenikając do krwiobiegu, pokonując barierę łożyskowo-naczyniową szkodzą nie tylko organizmowi matki (co...

Rakotwórcze substancje są obecne w zanieczyszczonym powietrzu

Substancje rakotwórcze, tj. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich pochodne, wchodzą w skład pyłu zawieszonego. W związku z tym w 2013 r. Międzynarodowa Agencja...

Zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój oraz nasilenie chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia odpowiadają za niemal połowę wszystkich zgonów, mimo że cały czas poprawia się ich leczenie i diagnostyka. Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal najczęstszą...

Zanieczyszczenia powietrza bezpośrednio i pośrednio uszkadzają układ nerwowy

Od kilkunastu lat badania naukowe dostarczają dowodów na negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów ultradrobnych, na układ nerwowy. Problem ten dotyczy całego społeczeństwa,...

Im drobniejsze cząstki, tym groźniejsze dla naszego organizmu

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z głównych czynników środowiskowych, który ma wpływ na choroby i zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego. Jako pierwsze kontakt ze szkodliwymi substancjami zawartymi...

Jesteś tym, co jesz … i tym, czym oddychasz!

 „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, „nawet najdroższa profilaktyka jest tańsza od leczenia” – te medyczne stwierdzenia wybrzmiewają w naszym otoczeniu od dekad. Gdy dodamy do...