PROGRAM MÓJ PRĄD

Program Mój Prąd umożliwia dofinansowanie zakupu małych instalacji fotowoltaicznych (PV) wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego.
W programie można otrzymać dofinansowanie do 5.000,00 zł.

Aktualne informacje i szczegóły rozwiązania