Stacja pomiarowa dla powiatu zaplanowana w IV kwartale 2021 r. Czy zmierzy benzo(a)piren?

W styczniu br. kolejny raz zwróciliśmy się z wnioskiem o podjęcie działań w celu ponownego zainstalowania profesjonalnej stacji pomiarowej dla powiatu wejherowskiego - tym razem do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) . Szerzej o sprawie pisaliśmy w artykule Kiedy zostanie przywrócona profesjonalna stacja pomiarowa? Zgodnie z udzieloną nam pisemną informacją z dnia 1.03.2021 r. stacja, na której wykonywane będą manualne...

Wejherowska Samochodówka i Wejherowski Alarm Smogowy łączą siły na rzecz czystego powietrza

Mobilne sztuczne płuca, mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza, wpisują się powoli w krajobraz zasnutych smogiem miast polskich. Wszystko to za sprawą akcji Polskiego Alarmu Smogowego - "Zobacz, czym oddychasz!". Niestety instalacji jest nadal zbyt mało, by w różnych regionach kraju na bieżąco monitorować jakość powietrza i wyniki pokazywać mieszkańcom. W Wejherowie kwestia ta zostanie wkrótce rozwiązana, dzięki wspólnej inicjatywie Wejherowskiego Alarmu...

Kiedy zostanie przywrócona profesjonalna stacja pomiarowa?

Ostatnie dane pomiarowe z profesjonalnej stacji zlokalizowanej w Wejherowie pochodzą z 6 stycznia 2019 r. Od tego dnia mieszkańcy powiatu wejherowskiego nie mają dostępu do pełnej informacji o jakości powietrza w swoim otoczeniu. Stacja pomiarowa dla powiatu wejherowskiego należała do ogólnopolskiego systemu monitoringu jakości powietrza i zarządzana była przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Znajdowała się na pl. Jakuba...