Nowy Rok = nowe wyzwania i energia do działania. Tymi słowami możemy podsumować nastroje, które towarzyszą nam na początku 2021 roku. Wraz
z zakończeniem 2020 r. mamy jednak pewną refleksję, którą chcemy się podzielić.

Wydarzenia ostatniego roku wystawiły nas wszystkich na dużą próbę – człowieczeństwa, cierpliwości, solidarności. Rzeczą pożądaną i normalnością okazywały się nie dalekie podróże, a wyjścia do okolicznych lasów, spacer w parku itp. Nie pierwszy raz przyroda dawała wytchnienie, nie oczekując nic w zamian.

Okazało się także, że całkiem niezamierzenie środowisko naturalne dostało od człowieka nieplanowany prezent – brak ingerencji. Mogliśmy usłyszeć o najniższych poziomach zanieczyszczenia powietrza od 20 lat, mniejszej ilości ścieków w rzekach itp.

Ta sytuacja wywołała pozytywną i mamy nadzieję trwałą refleksję o tym, że podejście do ochrony środowiska naturalnego wymaga jeszcze większego zaangażowania. Każdego z nas, metodą małych kroków, które złożone w jedno pozwolą osiągnąć wielki cel – życie w czystym i przyjaznym otoczeniu.

Z takim założeniem wchodzimy w 2021 r. Realiści z nutą optymizmu, którą wzmacniają coraz bardziej prośrodowiskowe przepisy prawne, podejmowane inicjatywy. Ale o tym już wkrótce 🙂

Wszystkiego dobrego!