http://www.wejher.com/c/38764-Nadmorski24-w-wejherowie-powstanie-siec-czujnikow-do-pomiaru-smogu.html

Przed kolejnym sezonem grzewczym w Wejherowie zainstalowany zostanie system czujników do pomiaru stężenia pyłów, PM 10 i PM 25, czyli podstawowych parametrów smogu. Mieszkańcy będą mieli aktualną informację na temat zanieczyszczenia we wszystkich częściach miasta.

Stan powietrza w Wejherowie od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji. Pod koniec stycznia powstał Wejherowski Alarm Smogowy. Celem założonej strony jest uświadamianie mieszkańców powiatu na temat stanu powietrza oraz edukowanie na tematy związane z jego zanieczyszczeniem. Wejherowski Alarm Smogowy zwrócił się w wnioskiem o instalację na terenie całego miasta systemu czujników tzw. domowych, nazywanych też niskokosztowymi.

– Sieć czujników może być dobrym narzędziem do śledzenia aktualnego stanu powietrza, bo oficjalny czujnik podaje tylko stany uśrednione. Na pewno potrzebne jest kontrolowanie źródeł emisji, w tym palenisk, ale także powszechna akcja edukacyjna wśród mieszkańców. Chciałbym, aby podobne działania zostały podjęte w innych miastach i gminach naszego powiatu – mówi Tomasz Nowak, założyciel Wejherowskiego Alarmu Smogowego.

Władze miasta wpadły na pomysł stworzenia systemu do pomiaru zanieczyszczenia powietrza.

– Konieczny jest pomiar i stałe monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie. Stan naszego powierza jest ważnym tematem dla mieszkańców, do którego od wielu lat przywiązuję dużą uwagę. Chciałem, abyśmy jako miasto kupili profesjonalne stacje pomiarowe dokonujące pomiarów metodą grawimetryczną, zwaną również metodą referencyjną, jako że są one bardzo dokładne i w pełni wiarygodne. Taka stacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się na terenie miasta, ale tylko jedna. Tego typu urządzania mogą być eksploatowane tylko przez WIOŚ, gdyż ta instytucja posiada doświadczenie i zaplecze. Niestety, od WIOŚ-iu otrzymaliśmy w ostatnich dniach informację, że – z uwagi na przepisy – nie mogą eksploatować więcej niż jednej stacji w Wejherowie, nawet jak Urząd Miejski chciałby za to zapłacić – wyjaśnia Krzysztof Hildebrandt, prezydent miasta.

Na najbliższej sesji rady miasta radni będą debatować nad projektem uchwały budżetowej w tej sprawie. System zostanie zainstalowany przed kolejnym sezonem grzewczym.