19 listopada 2021 r. mobilne płuca zakończyły pierwszą, inauguracyjną akcję pomiarową, która miała miejsce w Wejherowie na Placu J. Wejhera. W okresie od 5 do 19 listopada br. czujnik lookO2 zainstalowany w mobilnych płucach kilkukrotnie wskazywał przekroczenia średniodobowych norm dla pyłu PM 10, a kolor płuc z białego zmienił się na szary.


Szczegółowe wnioski z pomiarów przedstawiamy poniżej.

 • Miejsce pomiaru – Wejherowo, Plac J. Wejhera
 • Okres pomiaru – 5-19 listopada 2021
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 1 – 55,47 µg/m³ (14.11.2021)
  pył PM 2,5 – 102,63 µg/m³ (14.11.2021)
  pył PM 10 – 122,68 µg/m³ (14.11.2021)
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 7

Średniodobowe wskazania stężenia pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10
z podziałem na poszczególne dni przedstawia grafika

dane: http://looko2.com/Archives/

Najwyższe przekroczenia norm odnotowano 14 listopada 2021 r. Wówczas nie tylko na Placu J. Wejhera, ale w całym Wejherowie, widoczne były wysokie stężenia zarówno pyłu PM 2,5, jak i PM 10.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!