Od 11 stycznia 2022 r. mobilne płuca monitorowały jakość powietrza w Gościcinie. Makieta została zainstalowana na rogu ulicy Słonecznej i Robakowskiej. Od pierwszych godzin wzbudzała spore zainteresowanie. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego wskazania czujnika zamontowanego na mobilnych płucach ok godz. 11:00 poziom pyłu PM 2,5 wynosił ponad 1500% normy, a pyłu PM 10 – 750% normy.

Wysokie przekroczenia utrzymywały się przez cały dzień, co skutkowało bardzo szybkim zabarwieniem koloru włókniny (w ciągu 2 dni zrobiła się ciemnoszara).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika.

 • Miejsce pomiaru – Gościcino, róg ul. Słonecznej i Robakowskiej
 • Okres pomiaru – 11-31 stycznia 2022
 • Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
 • Najwyższe stężenie pyłów
  pył PM 1 – 91,24 µg/m³ (11.01.2022)
  pył PM 2,5 – 166,34 µg/m³ (11.01.2022)
  pył PM 10 – 206,17 µg/m³ (11.01.2022) norma dobowa 50 µg/m³
 • Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 6

Najwyższe przekroczenia norm odnotowano 11 stycznia 2022 r. osiągając dla pyłu PM 10 tzw. poziom alarmowy (150 µg/m³). Przypomnijmy, że w takiej sytuacji (przekroczenia poziomu alarmowego) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje ostrzeżenia i zalecenia ograniczenia przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

O tym, jaki związek z naszym zdrowiem mają wskazania (kolory) indeksu jakości powietrza, jak interpretować obowiązujące w Polsce normy i odczyty czujnika umieszczonego na mobilnych płucach piszemy w artykule Mobilne płuca – gdzie śledzić i jak interpretować wskazania czujnika?

Początki konstruowania mobilnych płuc, proces regeneracji, inauguracja i trasa pomiarowa na bieżąco są aktualizowane i dostępne w galerii zdjęciowej Budowa i trasa mobilnych płuc utrwalona na zdjęciach.

Zachęcamy do czytania i oglądania!