O NAS

Wejherowski Alarm Smogowy – Organizacja Ekologiczna jest stowarzyszeniem założonym w marcu 2019 r., które pod jednym szyldem łączy wiele różnych osobowości i wspólny cel – życie w czystym i przyjaznym środowisku.
To najdalej wysunięty na północ alarm smogowy zrzeszony jest w Polskim Alarmie Smogowym (inicjatywie ruchów obywatelskich na rzecz czystego powietrza).

Impulsem do podjęcia decyzji o powstaniu organizacji były systematycznie pogarszające się wskaźniki zanieczyszczenia powietrza we wszystkich gminach powiatu wejherowskiego i niemal całkowity brak zapobiegawczych działań ze strony władz każdego szczebla.

Od początku głównym kierunkiem naszych działań są inicjatywy na rzecz poprawy stanu powietrza. Powiedzenie “Jesteś tym, czym oddychasz” traktujemy, jak swego rodzaju drogowskaz.

Systematyczna praca, kontakt z mieszkańcami i wnikliwa obserwacja otaczającej rzeczywistości utwierdziły nas w przekonaniu, że właściwym kierunkiem rozwoju (obok kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza) będzie podjęcie tematu dotyczącego ekologii i ochrony środowiska.

W związku z powyższym działamy wielokierunkowo przy jednoczesnej realizacji konkretnego celu. Wraz z działaniami informacyjnymi na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza spowodowanego głównie tzw. niską emisją oraz sposobów na jego ograniczanie podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy związane m.in. z rozbudową sieci ścieżek rowerowych, interweniujemy w przypadkach nielegalnej wycinki drzew czy skażenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Zdajemy sobie sprawę, że poszanowanie oraz systematyczna poprawa stanu środowiska naturalnego zależy od wielu czynników. Świadomości społecznej, przepisów prawnych … i szeroko rozumianego dialogu. W związku z tym, jako społeczna organizacja apolityczna, rozmawiamy z przedstawicielami władzy każdego szczebla wiedząc, że kluczem do poprawy jest współpraca.

Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć swój cel. Zależy nam na upowszechnieniu przekonania, że środowisko naturalne jest miejscem życia człowieka i jego ochrona powinna być priorytetem dla każdego z nas.

Członek Stowarzyszenia, osoba wspierająca czy sympatyk – każdy z nas ma swój wkład w dobro wspólne. Chcemy zostawić po sobie pozytywny ślad, dlatego zapraszamy do współuczestniczenia w działaniu.

 

Regulamin Stowarzyszenia 

Deklaracja członkowska

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres korespondencyjny

WEJHEROWSKI ALARM SMOGOWY
ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
ul. Przemysłowa 35a
84-200 Wejherowo

e-mail kontakt@wejherowskialarmsmogowy.pl

NIP 588 24 48 678
Regon 387517542