PROJEKTY i WSPÓŁPRACA

Projekt informacyjny dla mieszkańców Rumi, który ma pomóc zmienić świadomość w zakresie istnienia problemu zanieczyszczenia powietrza.
Finansowany ze środków Urzędu Miasta Rumi.

 

Projekt informacyjny dla mieszkańców Redy.
Ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza.
Finansowany ze środków Urzędu Miasta w Redzie.

 

 

Projekt budowy mobilnych sztucznych płuc mierzących i pokazujących poziom zanieczyszczenia.
Finansowany ze środków
Clean Air Fund, przy współpracy Polskiego Alarmu Smogowego i Krakowskiego Alarmu Smogowego.

 

Projekt informacyjny dla mieszkańców Wejherowa. Ma na celu przekazanie wiedzy
w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza.
Finansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Wejherowie.