Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla osób fizycznych. Zapoczątkowany we wrześniu 2018 r. mówi o termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii OZE w ok. 3 mln budynków poprzez dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem oddziałów wojewódzkich. 

Jednym z założeń Programu jest dotarcie z pomocą do jak największej liczby mieszkańców, stąd zaangażowanie samorządów w działania doradczo-informacyjne m.in. Urzędu Miejskiego w Wejherowie, w którym od dłuższego czasu funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. 

Wszystkich mieszkańców Wejherowa, którzy chcą zasięgnąć informacji lub uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku zachęcamy do kontaktu z pracownikiem punktu

Urząd Miejski w Wejherowie
ul. 12 Marca 195
tel. 58 677 71 06
email: czystepowietrze@um.wejherowo.pl

O tym kto, ile i na jakich zasadach może starać się o dotację wyjaśniamy poniżej

Wysokość dotacji zależy od dochodu wnioskodawcy, w związku z tym Program został podzielony na dwie części.

 1. Podstawowy poziom dofinansowania
  W ramach programu osoby z rocznym dochodem do 100 000 zł są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania. Mogą otrzymać dotację do 25 000 zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej – PV (a nawet do 30 000 zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).
 2. Podwyższony poziom dofinansowania*
  W ramach programu właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 564 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.

*Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Na terenie Wejherowa wydawaniem zaświadczeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (tel. 58 677 79 60).

Ważne

Program „Czyste powietrze” zintegrowany jest z programem „Mój Prąd” (nie ma konieczności składania dwóch osobnych wniosków).

Od 2022 r. nie można uzyskać dotacji na kotły węglowe (warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 lipca 2021 r.).

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych przedstawia tabela

Przydatne informacje i linki

Wniosek o dofinansowanie dla inwestycji z terenu województwa pomorskiego można złożyć samodzielnie poprzez Portal Beneficjenta.

Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu na terenie woj. pomorskiego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • Informacje i pomoc w sprawie Programu
  e-mail czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
 • Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze
  22 340 40 80 (czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na jaką wysokość dotacji możesz liczyć – skorzystaj z przygotowanego w tym celu KALKULATORA DOTACJI

http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Gdy planujesz przeprowadzić termomodernizację – skorzystaj z KALKULATORA GRUBOŚCI IZOLACJI, który pomoże dobrać parametry materiałów tak, aby spełniały obowiązujące wymagania techniczne. 

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Aby upewnić się, czy urządzenia i materiały, które planujesz zakupić spełniają wymagania techniczne programu Czyste Powietrze – sprawdź listę Zielonych Urządzeń i Materiałów.

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Kredyt na inwestycje – uruchomiono ścieżkę bankową

Od 6 lipca 2021 r. można uzyskać kredyt na inwestycje w programie “Czyste Powietrze”. Aktualnie w ramach programu nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego prowadzą:

 1. Alior Bank S.A.
  https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-czyste-powietrze.html
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/kredyt-czyste-powietrze