W tym roku – 7 września 2021 r. – obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat wartości czystego powietrza i jego wpływu na każdy aspekt naszego funkcjonowania zarówno jednostkowy, jak i globalny (społeczny, zdrowotny, gospodarczy), a także zwiększenie zaangażowania w ochronę powietrza oraz wspieranie działań służących poprawie jego jakości. 

Chyba nie ma bardziej naturalnej czynności niż oddychanie. To tak wrosło w naszą naturę, że nie wszyscy doceniamy możliwość swobodnego oddychania, zwłaszcza czymś tak cennym, jak czyste powietrze. Wydaje nam się, że przebywanie na powietrzu niesie ze sobą wyłącznie korzyści. Niestety tak nie jest. Gdy normy jakości powietrza zostają przekroczone do naszego organizmu dostają się mikrocząsteczki trujących pyłów, których wpływ na nasze zdrowie i życie jest dewastujący. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, zwłaszcza w artykułach realizowanych w ramach wielu projektów. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem skraca długość życia, przyczynia się do rozwoju i nasilenia wielu chorób cywilizacyjnych – i to niezależnie od wieku. Ekspozycja krótko- i długotrwała jest tak samo szkodliwa dla seniora, jak dla dziecka rozwijającego się w łonie matki. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ponad 90 proc. ludzkości oddycha powietrzem niespełniającym norm. Na całym świecie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem umiera przedwcześnie ok. 7 mln ludzi. W Polsce wg szacunków może to być nawet 45 tys. osób rocznie. W ostatnich latach podejmowane są działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, szczególnie tzw. niskiej emisji z domowych instalacji grzewczych. Jednak uważamy, że poprawa nadal następuje zbyt wolno. Ponadto zdecydowanie zbyt mało uwagi poświęcamy kolejnemu źródłu zanieczyszczeń, czyli transportowi. O tym, jak ważne jest ustanowienie Stref Czystego Transportu w miastach pisze na swojej stronie Polski Alarm Smogowy.

Dlatego w Międzynarodowym Dniu Czystego Powietrza należy głośno i stanowczo dopominać się o prawo do oddychania czystym powietrzem, ale również zadać samemu sobie pytanie – czy swoimi działaniami przyczyniamy się poprawy jakości powietrza. To pytanie należy kierować do osób zarządzających na każdym poziomie – korporacyjnym, rządowym i samorządowym. Wymiana wiedzy, dzielenie się dobrymi praktykami, wspieranie proekologicznych rozwiązań niezależnie od źródła ich pochodzenia – to gwarancja zbudowania świadomej społeczności, skutecznie działającej na rzecz poprawy jakości powietrza.