“Samochodówka” Wejherowo i Wejherowski Alarm Smogowy kooperacja,
czyli tak powstają i “regenerują się” po kolejnej trasie pomiarowej mobilne płuca 

Inauguracja trasy pierwszych na Pomorzu mobilnych płuc, Wejherowo, 5 listopada 2021 r.

Akcja pomiarowa / przystanek Bolszewo / 19.11 – 3.12.2021 r.

Akcja pomiarowa / przystanek Wejherowo / 5-19.11.2021 r.