W lipcu 2021 r. ruszyła tzw. ścieżka bankowa w Programie Czyste Powietrze. Ma ona ułatwić uzyskanie dofinansowania na zakup nowego źródła ciepła oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. Banki udzielają kredytu Czyste Powietrze oraz przyjmują wnioski o dotację. Skorzystanie ze ścieżki bankowej wiąże się jednak z nieco innymi warunkami dofinansowania niż przy składaniu wniosków za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O szczegółach piszemy poniżej.

W jakim banku można uzyskać kredyt i ile on wynosi?

Alior Bank i Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które które rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze.

Kwoty kredytów wynoszą do 100 tys. zł, a okres kredytowania10 lat w Alior Banku i 12 lat w Banku Ochrony Środowiska.

Wkrótce do grupy banków uczestniczących w ścieżce bankowej Programu Czyste Powietrze mają dołączyć: BNP Paribas Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank, SGB-Bank.

Jakie są warunki kredytowe przygotowane przez banki?

Z kredytu można sfinansować m.in.:

 • wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe
 • termomodernizację budynku
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • przeprowadzenie audytu energetycznego budynku

Alior Bank 

 • kwota kredytu do 100 tys. zł, przy czym musi być ona wyższa niż kwota dotacji oraz minimum 95% kwoty kredytu należy przeznaczyć na pokrycie kwalifikowanych kosztów, wymienionych w programie „Czyste Powietrze”
 • okres kredytowania od 3 do 120 miesięcy
 • brak prowizji za udzielenie kredytu
 • RRSO 7,43%

Więcej o warunkach i dane do kontaktu znajdują się na stronie www banku.

Bank Ochrony Środowiska

 • wysokość kredytu od 1.000 do 100.000 PLN, do 100 % kosztów przedsięwzięcia
 • okres kredytowania do 12 lat
 • oprocentowanie zmienne, będące sumą stopy bazowej WIBOR  6M i marży Banku w wysokości: 4,99%
 • opłaty i prowizje prowizja przygotowawcza 2% kwoty przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 PLN
 • zabezpieczenie: gwarancja BGK, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku w Banku, BOŚ S.A. wymaga dodatkowego zabezpieczenia od Kredytobiorców, którzy w okresie kredytowania ukończą 70-ty rok życia
 • karencja karencja kapitału –  do 6 miesięcy, karencja odsetek – niedopuszczalna

Więcej o warunkach i dane do kontaktu znajdują się na stronie www banku.

Jakie są różnice pomiędzy ścieżką bankową a realizowaną przez WFOŚiGW?

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który jest odpowiedzialny za realizację Programu Czyste Powietrze w województwie pomorskim, najistotniejsze różnice to:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia
 1. W przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 2. W przypadku banków – od daty złożenia wniosku.
 • okres realizacji inwestycji
 1. WFOŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 2. Bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • rozliczenie wniosku
 1. WFOŚiGW w Gdańsku: maksymalnie w trzech częściach
 2. Bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.
 •  korekta wniosku
 1. WFOŚiGW w Gdańsku: Tak
 2. Bank: Nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Ważne!

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Łączny budżet na lata 2021-2022, w ramach którego banki będę przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytów wynosi do 1,5 mld zł.

Jak skorzystać ze ścieżki bankowej w Programie Czyste Powietrze?

Pięć kroków do kredytu Czyste Powietrze wg WFOŚiGW w Gdańsku

 1. Złóż wniosek o kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Zaś po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. W razie problemów, pomoże Ci pracownik banku.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do WFOŚiGW w Gdańsku.
 3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli jest on zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, to kredyt wypłacony zostanie po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W ciągu 18 miesięcy (od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a potem złożyć wniosek o jej rozliczenie w WFOŚiGW w Gdańsku.
 5. WFOŚiGW w Gdańsku wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

źródło: wfos.gdansk.pl, czystepowietrze.gov.pl