NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Od 1 lipca 2021 r. ruszył powszechny spis źródeł ciepła. Zobacz, jakie i na kogo nakłada obowiązki!

Od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. To pierwszy moduł Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która jest rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5 mln...

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem niszczy zdrowie, skraca życie!

Sezon grzewczy szczęśliwie dobiegł końca, jednak jego skutki niestety ciągle pozostają z nami. To bolesne dla wielu konsekwencje zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem. W efekcie krótkotrwałego kontaktu doprowadza do kataru, zaostrzenia astmy czy alergii, ale długofalowo ma tragiczne skutki dla każdego z nas. Jakie? O tym piszemy poniżej. Poza podejmowanymi przez rząd oraz samorządy działaniami mającymi zmienić ten stan rzeczy (m.in....

Jakie obowiązki nakłada na mieszkańców Wejherowa uchwała antysmogowa woj. pomorskiego?

Tematykę smogu i sposobów na walkę z nim poruszaliśmy wielokrotnie. Tym razem robimy to we współpracy z Urzędem Miejskim w Wejherowie – realizując projekt Oczyść atmosferę! Głównym jego celem ma być rozpowszechnienie wśród mieszkańców Wejherowa informacji nt. obowiązków wynikających z przepisów uchwał antysmogowych województwa pomorskiego – głównie konieczności wymiany starego kotła/pieca na bardziej ekologiczne ogrzewanie. Zależy nam, aby wskazać...

Dotacja na wymianę pieca i termomodernizację. Gdzie uzyskać pomoc w Wejherowie?

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla osób fizycznych. Zapoczątkowany we wrześniu 2018 r. mówi o termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii OZE w ok. 3 mln budynków poprzez dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem oddziałów wojewódzkich.  Jednym z założeń Programu jest dotarcie z pomocą...

O uchwale antysmogowej, wsparciu doradcy programu Czyste Powietrze, wymianie kopciucha

Kontynuujemy akcje informacyjne dla mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Tym razem adresatami projektu pn. OCZYŚĆ ATMOSFERĘ! są mieszkańcy Wejherowa. Obok zachęcania mieszkańców do wymiany starych kotłów/pieców na ekologiczne i wskazywania im możliwości dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, bardzo istotne jest dotarcie z informacją o obowiązkach, jakie nakłada na nich uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego. Dodatkowo projekt ma wzmocnić świadomość w zakresie istnienia...