NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Stacja pomiarowa dla powiatu zaplanowana w IV kwartale 2021 r. Czy zmierzy benzo(a)piren?

W styczniu br. kolejny raz zwróciliśmy się z wnioskiem o podjęcie działań w celu ponownego zainstalowania profesjonalnej stacji pomiarowej dla powiatu wejherowskiego - tym razem do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) . Szerzej o sprawie pisaliśmy w artykule Kiedy zostanie przywrócona profesjonalna stacja pomiarowa? Zgodnie z udzieloną nam pisemną informacją z dnia 1.03.2021 r. stacja, na której wykonywane będą manualne...

Wejherowska Samochodówka i Wejherowski Alarm Smogowy łączą siły na rzecz czystego powietrza

Mobilne sztuczne płuca, mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza, wpisują się powoli w krajobraz zasnutych smogiem miast polskich. Wszystko to za sprawą akcji Polskiego Alarmu Smogowego - "Zobacz, czym oddychasz!". Niestety instalacji jest nadal zbyt mało, by w różnych regionach kraju na bieżąco monitorować jakość powietrza i wyniki pokazywać mieszkańcom. W Wejherowie kwestia ta zostanie wkrótce rozwiązana, dzięki wspólnej inicjatywie Wejherowskiego Alarmu...

Kiedy zostanie przywrócona profesjonalna stacja pomiarowa?

Ostatnie dane pomiarowe z profesjonalnej stacji zlokalizowanej w Wejherowie pochodzą z 6 stycznia 2019 r. Od tego dnia mieszkańcy powiatu wejherowskiego nie mają dostępu do pełnej informacji o jakości powietrza w swoim otoczeniu. Stacja pomiarowa dla powiatu wejherowskiego należała do ogólnopolskiego systemu monitoringu jakości powietrza i zarządzana była przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Znajdowała się na pl. Jakuba...

Do 8 tysięcy parafii w całej Polsce trafią materiały informacyjne

Polski Alarm Smogowy wraz ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska (ŚRKŚ) przy wsparciu "Gościa Niedzielnego" rozpoczyna kampanię "Bóg daje życie - smog je odbiera". Ma ona uświadomić, jak dużym zagrożeniem jest zanieczyszczone powietrze i jak można temu przeciwdziałać. Kampania to część programu zainicjowanego przez ŚRKŚ pn. Zielone Parafie. Informacje o uchwałach antysmogowych, o konieczności wymiany starych urządzeń grzewczych na...

Bezpłatna pomoc doradcy ułatwi decyzję o wymianie “kopciucha”

Na 10 gmin w powiecie wejherowskim tylko 3 (Wejherowo - miasto, Rumia, Luzino) podpisały porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). Ma ona na celu wspólną realizację programu Czyste Powietrze poprzez utworzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców gmin.  Biorąc pod uwagę fakt, że działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza w powiecie wejherowskim powinny...